Нова опасна игра сред децата.

Парите не могат да спасят живот