Ако бях свободен/дна...

Симптоми на Автоимунен териодит на Хашимото.