Тогава и сега. 30 години разлика

Приятели завинаги!

Загуба

Когато се събудиш посред нощ