За камъните

Най- безсмислените чувства

Цената на емоциите